Tímto udělujete souhlas fyzické osobě Michalovi Jankovičovi, IČ: 09457984, zapsané v živnostenském rejstříku dne 26.08.2020 vedeném u Živnostenského úřadu města Brna, a firmě DigiMinds, s.r.o., IČ 17481481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudě v Brně, spisová značka C 130039/KSBR (dále jen „Správce“) ke správě vašich osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje Správce zpracovává v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely na základě právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • marketingové účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR o nabízení;
 • služeb a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu podle zákona č. 480/2004 Sb.;
 • vedení užívatelského účtu na základě vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • účetnictví;
 • využití fotografií, referencí apod., dokud souhlas neodvoláte.

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné zpracovávány Správcem. Případně mohou osobní údaje pro Správce  zpracovávat i aplikace:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Sklik
 • Facebook Pixel
 • Mailchimp
 • BillApp

Kontaktní formulář

V rámci kontaktního formuláře Správce zpracovává osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • Tel. číslo
 • Zprávu

Zmíněné osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem obchodní činnosti, a to po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od poptávky. Pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět kontaktováním na e-mail ppc@michaljankovic.cz;
 • požadovat vysvětlení, jaké osobní údaje Správce zpracovává;
 • vyžádat přístup k této informaci a nechat je aktualizovat / opravit;
 • požadovat výmaz osobních údajů;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • v případe pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají tyto web stránky soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Na základě těchto informací však nejste přímo identifikovatelní. 

Cookies zpracovávány na základě vašeho souhlasu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Sběr ostatních cookies za marketingovými účely je možné na základě našeho oprávněného zájmu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webovou stránku lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možné nastavit v rámci nastavení prohlížeče, anebo vznést proti sběru námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adrese ppc@michaljankovic.cz